Magistrát města Ostravy s využitím doporučení Ministerstva zemědělství zveřejňuje leták určený držitelům a uživatelům honiteb a hospodařícím subjektům jako návod jak postupovat v souladu s platnou legislativou při předcházení vzniku škod zvěří a na zvěři a bránění vzniku těchto škod.

Leták ke stažení zde: Držitel honitby a hospodařící subjekty