Výskyt afrického moru prasat

Publikováno: 15. listopadu 2021

Magistrát města Ostravy v souladu s požadavkem Státní veterinární správy zveřejňuje leták určený držitelům a uživatelům honiteb a chovatelům domácích prasat v souvislosti s výskytem afrického moru prasat…. Číst dále… »

Škody zvěří – jak postupovat

Publikováno: 6. února 2020

Magistrát města Ostravy s využitím doporučení Ministerstva zemědělství zveřejňuje leták určený držitelům a uživatelům honiteb a hospodařícím subjektům jako návod jak postupovat v souladu s platnou legislativou při… Číst dále… »

Rybářství

Aktualizováno: 11. října 2017

Chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Výkonem rybářského práva je hospodaření v rybářském revíru, které… Číst dále… »

Lov na nehonebních pozemcích – prase divoké

Aktualizováno: 11. října 2017

V poslední době se stává problémem působení škod některými druhy živočichů na nehonebních pozemcích. Největší problémy a škody způsobuje prase divoké. Jde zejména o rozryté… Číst dále… »

Myslivost

Aktualizováno: 2. listopadu 2018

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v… Číst dále… »