Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě zkrášlila frekventovaná místa ve městě

Zanedbané travnaté plochy na frekventovaných místech a významných křižovatkách v Ostravě nahradily smíšené trvalkové záhony. Jedná se o sedmnáct lokalit v osmi městských obvodech. Na celkové ploše téměř šesti tisíc metrů čtverečních město nechalo vysadit trvalky, traviny a cibuloviny. Takto vysazené plochy by měly být celoročně reprezentativní, v čase se měnící, atraktivní. Jedná se o trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou.

Navržený sortiment rostlin vychází ze základních principů pro zakládání extenzivních trvalkových výsadeb s využitím vhodně zvolené kombinace solitérních, skupinových, pokryvných a vtroušených trvalek, travin a cibulovin, které jsou nenáročné na údržbu a dobře zvládají sucho. Cílem je vytvořit harmonický celek založený na barevnosti, pestré struktuře a textuře kombinovaných rostlin s atraktivním olistěním, habitem a květem, a to ve všech ročních obdobích.

Přínosem smíšených trvalkových výsadeb v intravilánu města je také podpora biodiverzity, hospodaření s vodou, zachytávání prachu, vysoká odolnost vůči suchu a extrémních teplotním výkyvům a v neposlední řadě nižší nároky na intenzitu údržby, nežli je tomu u klasických záhonů. Trvalková směs rostlin o výšce od 10 do 50 centimetrů zaručí dostatečnou dopravní přehlednost a zároveň umožní vnímat kompozici jak z blízce projíždějících automobilů, tak ze vzdálenějších míst okolních chodníků. Na vybraných lokalitách výsadbu doplňují solitérní kameny a art prvky. Pro celkovou estetizaci prostoru nechalo město z lokalit odstranit nefunkční a nevzhledné zábradlí a další rušivé objekty.

 

  • Moravská Ostrava a Přívoz: Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
  • Slezská Ostrava: Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
  • Mariánské Hory a Hulváky: Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminál, Sídliště Vršovců.
  • Ostrava Jih: Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
  • Vítkovice: Křižovatka ulic Ruská a Závodní
  • Poruba: Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
  • Svinov: Ulice Bílovecká – kruhový objezd
  • Stará Bělá: ul. Junácká

 

Trvalkové záhony byly realizovány i v dalších lokalitách města, pro rychlou orientaci je zde přehledná mapa založených smíšených trvalkových výsadeb.

 

Vizualizace z projektu