K 3. lednu 2019 došlo k ukončení provozu dvou imisních monitorovacích stanic na území statutárního města Ostravy. Jedná se o stanice Zdravotního ústavu se sídle v Ostravě v Hrabové a Kunčičkách, jejichž provoz byl financován Moravskoslezským krajem. Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na 9 imisních monitorovacích stanicích.

Statutární město Ostrava na základě stávající veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace i nadále financuje provoz čtyř imisních monitorovacích stanic Radvanice ZÚ, Radvanice OZO, Mariánské Hory a Poruba DD.

Přehled imisních monitorovacích stanic na území města Ostravy

Správce lokality Název Umístění Typ stanice / typ zóny / charakteristika zóny
ČHMÚ Ostrava-Českobratrská (hot spot) ul. Českobratrská dopravní / městská / obchodní a obytná
ČHMÚ Ostrava-Fifejdy ul. Gen. Janouška pozaďová / městská / obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Mariánské Hory ul. Zelená 73a průmyslová / městská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Poruba DD dopravní / městská / obytná
ČHMÚ Ostrava-Poruba (ČHMÚ) ul. K Myslivně 3 pozaďová / předměstská / obytná
ČHMÚ Ostrava-Přívoz ul. Na Mlýnici průmyslová / městská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Radvanice ZÚ ul. Nad Obcí 2859/1 průmyslová / předměstská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava Radvanice OZO ul. Poláškova pozaďová / předměstská / obytná
ČHMÚ Ostrava Zábřeh ul. Pavlovova pozaďová / městská / obytná

(Aktualizace k 1.1.2018)