Snížení počtu imisních monitorovacích stanic v Ostravě

8. ledna 2019

K 3. lednu 2019 došlo k ukončení provozu dvou imisních monitorovacích stanic na území statutárního města Ostravy. Jedná se o stanice Zdravotního ústavu se sídle… Číst »

Imise benzo(a)pyrenu v Ostravě v roce 2017

10. října 2018

V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba DD (provoz obou z nich je financován z… Číst »

Koncentrace suspendovaných částic v Ostravě v roce 2017

7. srpna 2018

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 Překročení imisního limitu (40 µg.m-3) bylo zjištěno pouze z hodnot naměřených na stanici Radvanice ZÚ o 3,9 µg.m-3. V porovnání s rokem 2016… Číst »

Monitoring kvality ovzduší mobilním monitorovacím vozem v roce 2016

7. srpna 2018

Monitoring kvality ovzduší prostřednictvím mobilního vozu zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pro statutární město Ostravy v pořadí již čtvrtou sezónu. Monitoring se v… Číst »

Koncentrace suspendovaných částic v Ostravě v roce 2016

7. srpna 2018

V roce 2016 došlo k výraznějšímu poklesu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek a rok byl hodnocen jako teplotně silně nadnormální, což přispělo ke snížení průměrných koncentrací… Číst »

Emise VOC 2011 – 2015

20. listopadu 2017

Emise těkavých organických látek mají v letech 2011 – 2015 sestupnou tendenci. Emise skupiny REZZO 3 se v tomto období pohybovaly v rozmezí 27 –… Číst »

Imise BaP – benzo(a)pyren 2012 – 2016

20. listopadu 2017

Průměrné roční koncentrace BaP – benzo(a)pyren 2012- 2016 V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba… Číst »

Emise TZL REZZO 1-3 v letech 2000 – 2015

9. října 2017

Znečišťování ovzduší (emise) je v Ostravě vážný a diskutovaný problém. Část území má průmyslový charakter s vysokou emisní vydatností. Jedná se především o hutní výrobu,… Číst »

Imise suspendovaných částic 2012 – 2016

4. října 2017

Průměrná roční koncentrace PM10 V letech 2012 – 2016 byl zaznamenán sestupný trend koncentrací suspendovaných částic PM10. na všech monitorovacích stanicích. Na počátku sledovaného období, tj…. Číst »

Imisní monitoring

3. října 2017

Kvalita ostravského ovzduší je často zmiňovaným a diskutovaným problémem, který souvisí s několika faktory. Kromě velkého množství zdrojů emisí se na kvalitě ovzduší odráží poloha města… Číst »