Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily

Aktualizováno: 11. února 2021

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se proti pondělí zlepšily. Mírně nepříznivé jsou místy ještě na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Vyplývá to z informací zveřejněných Českým hydrometeorologickým… Číst dále… »

Kvalita ovzduší v Ostravě byla v roce 2020 nejlepší v celé historii měření

Aktualizováno: 25. února 2021

V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší… Číst dále… »

Přehled imisních monitorovacích stanic

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na deseti imisních monitorovacích stanicích. Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů… Číst dále… »

V provozu je již pátá měřicí stanice financovaná městem

Aktualizováno: 20. května 2020

Pátá měřicí stanice, která monitoruje stav ovzduší v Ostravě, je již v plném provozu. Přibyla ke čtyřem, jejichž provoz město již financovalo. Umístěna je v Hrušově v blízkosti… Číst dále… »

V Ostravě je nejlepší ovzduší za posledních pět let

Aktualizováno: 29. května 2020

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let: nejnižší počet hodin s… Číst dále… »

Ostrava má Akční plán pro zlepšování ovzduší

Aktualizováno: 29. května 2020

Klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta, převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová…. Číst dále… »

Snížení počtu imisních monitorovacích stanic v Ostravě

Publikováno: 8. ledna 2019

K 3. lednu 2019 došlo k ukončení provozu dvou imisních monitorovacích stanic na území statutárního města Ostravy. Jedná se o stanice Zdravotního ústavu se sídle… Číst dále… »

Imise benzo(a)pyrenu v Ostravě v roce 2017

Aktualizováno: 30. října 2018

V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba DD (provoz obou z nich je financován z… Číst dále… »

Koncentrace suspendovaných částic v Ostravě v roce 2017

Publikováno: 7. srpna 2018

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 Překročení imisního limitu (40 µg.m-3) bylo zjištěno pouze z hodnot naměřených na stanici Radvanice ZÚ o 3,9 µg.m-3. V porovnání s rokem 2016… Číst dále… »

Monitoring kvality ovzduší mobilním monitorovacím vozem v roce 2016

Publikováno: 7. srpna 2018

Monitoring kvality ovzduší prostřednictvím mobilního vozu zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pro statutární město Ostravy v pořadí již čtvrtou sezónu. Monitoring se v… Číst dále… »