Přehled imisních monitorovacích stanic

13. dubna 2020

Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na deseti imisních monitorovacích stanicích. Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů… Číst dále… »

V provozu je již pátá měřicí stanice financovaná městem

7. února 2020

Pátá měřicí stanice, která monitoruje stav ovzduší v Ostravě, je již v plném provozu. Přibyla ke čtyřem, jejichž provoz město již financovalo. Umístěna je v Hrušově v blízkosti… Číst dále… »

V Ostravě je nejlepší ovzduší za posledních pět let

23. ledna 2020

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let: nejnižší počet hodin s… Číst dále… »

Ostrava má Akční plán pro zlepšování ovzduší

18. prosince 2019

Klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta, převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová…. Číst dále… »

Snížení počtu imisních monitorovacích stanic v Ostravě

8. ledna 2019

K 3. lednu 2019 došlo k ukončení provozu dvou imisních monitorovacích stanic na území statutárního města Ostravy. Jedná se o stanice Zdravotního ústavu se sídle… Číst dále… »

Imise benzo(a)pyrenu v Ostravě v roce 2017

10. října 2018

V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba DD (provoz obou z nich je financován z… Číst dále… »

Koncentrace suspendovaných částic v Ostravě v roce 2017

7. srpna 2018

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 Překročení imisního limitu (40 µg.m-3) bylo zjištěno pouze z hodnot naměřených na stanici Radvanice ZÚ o 3,9 µg.m-3. V porovnání s rokem 2016… Číst dále… »

Monitoring kvality ovzduší mobilním monitorovacím vozem v roce 2016

7. srpna 2018

Monitoring kvality ovzduší prostřednictvím mobilního vozu zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pro statutární město Ostravy v pořadí již čtvrtou sezónu. Monitoring se v… Číst dále… »

Koncentrace suspendovaných částic v Ostravě v roce 2016

7. srpna 2018

V roce 2016 došlo k výraznějšímu poklesu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek a rok byl hodnocen jako teplotně silně nadnormální, což přispělo ke snížení průměrných koncentrací… Číst dále… »

Emise VOC 2011 – 2015

20. listopadu 2017

Emise těkavých organických látek mají v letech 2011 – 2015 sestupnou tendenci. Emise skupiny REZZO 3 se v tomto období pohybovaly v rozmezí 27 –… Číst dále… »