Ostravští popeláři dobyli Pražský hrad

V devátém ročníku Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost se společnost OZO Ostrava stala vítězem v kategorii velká organizace (nad 250 zaměstnanců). Ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ převzali zástupci OZO 27. 11. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu. Pro vedení společnosti je získané ocenění potvrzením správného směřování.

„Zisk tohoto ocenění je pro nás potvrzením úspěchů dosažených už v minulých letech v rámci Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Tyto aktivity však neděláme kvůli zisku podobných ocenění, ale proto, že jako regionální firma chceme v oblasti sociální, environmentální a ekonomické vracet přidanou hodnotu právě regionu, ve kterém své služby poskytujeme. A v tom hodláme pokračovat i nadále.“ hodnotí zisk 1. místa v národní ceně jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Zástupci společnosti OZO Ostrava s.r.o. ředitel Ing. Karel Belda a Mgr. Vladimíra Karasová přebírají Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost za 1. místo v kategorii velká organizace.

Společenská odpovědnost organizací

Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR) označuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jichž se její činnost dotýká, ať již přímo či nepřímo. Důležitou součástí je také snaha organizace minimalizovat negativní dopady její činnosti na životní prostředí. CSR se proto týká širokého spektra ekonomických, sociálních i environmentálních hledisek.

Cena je organizacím udělována od roku 2008. V roce 2016 však Rada kvality České republiky, která je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu, převzala mezinárodně uznávaný model Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact. Toto se projevilo také na významu udělovaných cen „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti, které mají národní i mezinárodní prestiž. Je proto potěšující, že jednou z takových organizací je také společnost OZO Ostrava s.r.o.

Národní ceny Rady kvality České republiky jsou pro firmy a organizace významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti a přispívají k lepší konkurenceschopnosti. Ocenění je významnou značkou důvěryhodnosti pro zákazníky i obchodní partnery a přispívá ke zkvalitnění vnitřních procesů a tím i výstupů jejich činností.

UN Global Copmact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.


Zdroj informací: Tisková zpráva OZO Ostrava s.r.o.; Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti; UN Global Copmact – Národní síť Global Compact Česká republika