Na vybraných pracovištích MMO byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu a úspěšně jsme prošli certifikací dle normy ISO 14001. Cílem jeho zavedení je trvalé snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Kontrolní audit pro ověření platnosti certifikátu dle plnění podmínek normy pro EMS se bude konat v druhém kvartálu 2023.