Pakt starostů a primátorů

Aktualizováno: 16. října 2017

Evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a monitoringu a aktivnímu snižování vlastních emisí skleníkových… Číst dále… »

Smart city/Smart region

Aktualizováno: 16. října 2017

Chytré město/chytrý region je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních… Číst dále… »

Environmentální management

Aktualizováno: 19. listopadu 2018

Na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu, který v roce 2018 prošel úspěšnou certifikací dle normy ISO 14001. Cílem… Číst dále… »

Strategický plán

Aktualizováno: 13. února 2020

Do tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostrava na období 2017 – 2023 se aktivně zapojují tisíce lidí včetně odborníků, osobností a obyvatel Ostravy.

Zdravé město

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Jedna ze tří priorit strategického plánu. Zahrnuje dva strategické cíle, které usilují o kultivaci veřejného prostoru pro život všech generací a přiblížení města přírodě.

Air Tritia

Aktualizováno: 8. října 2021

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.