OZO Ostrava už počtvrté vyhlašuje tematické výzvy. Letos poprvé podpoří nejen environmentálně zaměřené projekty, ale i nápady zkvalitňující život seniorů.

„Stejně jako loni, kdy jsme souhrnnou částkou 976 tisíc korun podpořili 11 environmentálně zaměřených projektů, máme i letos připraven milion korun,“ motivuje jednatel OZO Ostrava Karel Belda zájemce, kteří mohou elektronickou přihlášku podat do konce letošního února. „Protože chceme naše tematické výzvy, jejichž primárním cílem je snižování produkce odpadu, zvyšování míry jeho využívání a také zvelebování životního prostředí Ostravy, posunout opět dál, přicházíme s výzvou nazvanou Myslíme i na vás!. Jejím prostřednictvím se budeme zaměřovat na konkrétní cílové skupiny obyvatel Ostravy a na zkvalitňování jejich života. První skupinou osob, jimž jsme se rozhodli věnovat pozornost, jsou senioři. Chceme podpořit kulturní, vzdělávací, volnočasové a další projekty, které povedou ke zvýšení kvality jejich života v Ostravě. Může se jednat o projekty, které budou seniorům přinášet dlouhodobý užitek, ale stejně tak můžeme podpořit i zajímavé jednorázové akce,“ dodává.

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je podle slov Karla Beldy opět zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru města Ostravy a kategorie Nový život starým věcem dá i letos prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadu. „Podpoříme osvětové akce a workshopy, výrobu uměleckých děl z odpadu pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadu a opravu či renovaci odpadu vedoucí k dalšímu využití či předcházení vzniku odpadů,“ pokračuje Karel Belda, který věří, že i letos se sejdou stejně výjimečné nápady jako v předchozích ročnících. „Jedním z opravdu podařených a obecně prospěšných projektů jsou lavičky, jejichž kostru tvoří staré pneumatiky, a které už od loňského podzimu slouží klientům a návštěvníkům Hospice sv. Lukáše. Nový život se podařilo vdechnout i starému nábytku určenému pro první stabilní kavárnu Mental Café v Ostravě,“ vrací se k projektům třetího ročníku jednatel společnosti OZO Ostrava. „Právě na to, jak vracet staré věci znovu do života, se chceme do budoucna zaměřit ještě intenzivněji, a to v novém reuse centru, které se letos chystáme otevřít. Lidé si zde budou moci vybrat už použité předměty z domácností, aby si je sami zrenovovali a znovu použili, nebo si vyberou z věcí, které budou rekonstruovány přímo na místě a nabízeny zájemcům. V tomto centru chceme rovněž pořádat workshopy pro veřejnost pod vedením tvůrců snažících se, aby i životem poznamenané věci znovu přinášely radost a užitek. A měla by se tu konat i setkání lidí zabývajících se myšlenkou, jak vytvářet co nejméně odpadu,“ nastiňuje další z plánovaných aktivit Karel Belda.

Elektronické žádosti o podporu projektů v rámci letošních Tematických výzev OZO Ostrava 2020 najdou žadatelé na webových stránkách společnosti na adrese https://ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2020. Vyplněné žádosti pak mohou posílat až do konce února a v březnu bude rozhodnuto, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří v roce 2020. Na realizaci projektu budou mít vybraní žadatelé čas až do listopadu, nejpozději v prosinci budou muset odevzdat závěrečné zprávy a v lednu roku 2021 bude 4. ročník vyhodnocen.


https://www.ozoostrava.cz/