Projekt byl realizován severovýchodní části Slezské Ostravy, v blízkosti bývalých těžebních lokalit Zárubek a Jan Maria v okolí bývalé tramvajové smyčky na Hranečníku. V dotčeném místě, ovlivněném poklesy z důlní činnosti, bylo toto území nejprve sanováno. Sanací vytvořený pozemek byl vzhledem k existujícím vazbám předurčen pro vznik přestupního uzlu – stavby terminálu Hranečník, který umožní cestujícím individuální i veřejné osobní přepravy z oblastí Karviné a Havířova zde přestoupit na tramvaje a trolejbusy – páteřní ekologickou veřejnou dopravu, směřující dále do centra města.

Zastávky městské a příměstské dopravy, které byly v minulosti rozptýleny po celé ploše areálu, jsou nyní koncentrovány do jednoho bodu, čímž došlo ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i optimalizaci pěších vazeb při přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová vs. tramvajová, v budoucnu i trolejbusová doprava).

Lepšímu komfortu cestujících přispěje i zastřešení nástupišť a hlavních pěších tras v návaznosti na objekt sociálního zázemí a vybavenosti. Pro informovanost a komfort cestujících jsou jednotlivá nástupiště osazena informační panely s informacemi o odjezdech jednotlivých spojů, reproduktory místního rozhlasu a kamerovým systémem.

Termín realizace/ukončení         2014/2016