Mezilaboratorního mezinárodního porovnávání zkoušek organizovaného v rámci francouzské skupiny SUEZ se účastnilo 81 laboratoří z 24 států. Jen 17 laboratoří, které byly schopny stanovit minimálně 93% parametrů, bylo finálně hodnoceno nejlépe, tzv. stupněm Excellent.

Mezi nimi jsou i Hydroanalytické laboratoře OVAK, jejichž hlavní činností je provádění chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod z ostravské vodovodní sítě, vodojemů, čerpacích stanic, studní, kanalizační sítě a jednotlivých technologických stupňů čistíren odpadních vod města Ostravy. V roce 2021 v nich bylo zpracováno celkem 11 859 vzorků.

Laboratorní rozbory pro potřeby společnosti OVAK jsou zabezpečovány Hydroanalytickými laboratořemi akreditovanými ČIA o.p.s., které zajišťují služby v této oblasti i pro občany, zejména pak rozbory vody ve studních a rozbory odpadních vod z domácích ČOV. Analýzy jsou prováděny špičkovými pracovníky na těch nejmodernějších přístrojích a zařízeních. Z celkového počtu 11 859 vzorků, které byly zpracovány v roce 2021, bylo provedeno 161 896 analýz. Externí zakázky tvořily 1 527 vzorků (12,9%), 10 332 vzorků bylo zpracováno pro interní provozy OVAK a pro účely kontroly kvality Hydroanalytických laboratoří.

„Naší dlouhodobou snahou je poskytovat služby na špičkové úrovni a v mnoha z nich chceme patřit ke špičce nejen v České republice. Výsledky srovnání kvality naší laboratoře s dalšími v Evropě ukazují, že se nám to daří,“ sdělila Radka Vanková, tisková mluvčí OVAK.

Díky mezilaboratornímu mezinárodnímu porovnávání zkoušek, kde uspěla laboratoř společnosti OVAK s výsledkem Excellent mezi nejlepšími v maximálním možném rozsahu stanovení se stala i tzv. referenční laboratoří.