V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky.

V případě, že dojde ke zhoršení kvality ovzduší a ke vzniku nepříznivé imisní situace u prašného aerosolu (polétavého prachu), kdy při překročení informativní prahové hodnoty 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů na m3, jsou dětem, seniorům, osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami a osobám se sníženou imunitou dána tato doporučení:

  • omezit pohyb ve venkovním prostředí,
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku,
  • zvýšit přísun vitamínů, zejména C,
  • nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám,
  • obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce,
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť,
  • podle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (barvy, rozpouštědla apod.).

Další doporučení jsou uvedena na stránkách Státního zdravotního ústavu v článku Smogová situace – co  můžeme udělat.

V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, je ve Věřňovicích na Karvinsku více než trojnásobně překročen. Dnes ráno tam průměrné denní koncentrace polétavého prachu vykazovaly hodnotu přes 182 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na několika dalších stanicích na Ostravsku a Karvinsku je mezní hranice překročena více než dvojnásobně. Podle meteorologů jsou rozptylové podmínky mírně nepříznivé až nepříznivé. Podobné by to mělo být i během celého dneška. „Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu budou většinou překračovat hodnotu imisního limitu – 50 mikrogramů na metr krychlový,“ uvedli meteorologové.

Kvalitu ovzduší v regionu ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přeshraniční přenos emisí z Polska.

Například v Ostravě ale byla loni kvalita ovzduší nejlepší v historii měření, tedy zhruba poloviny 90. let minulého století, kdy jsou k dispozici srovnatelná data. Zlepšení ovzduší napomohlo nejen příznivé počasí, ale kvůli poklesu hospodářských aktivit a menší dopravě také pandemie koronaviru.


Zdroj: ČTK; ČHMÚ