V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky.

Dětem, seniorům, osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami a osobám se sníženou imunitou dána tato doporučení:

  • omezit pohyb ve venkovním prostředí,
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku,
  • zvýšit přísun vitamínů, zejména C,
  • nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám,
  • obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce,
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť,
  • podle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (barvy, rozpouštědla apod.).

Další doporučení jsou uvedena na stránkách Státního zdravotního ústavu v článku Smogová situace – co  můžeme udělat.

Kvalitu ovzduší v regionu ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přeshraniční přenos emisí z Polska.

Například v Ostravě ale byla loni kvalita ovzduší nejlepší v historii měření, tedy zhruba poloviny 90. let minulého století, kdy jsou k dispozici srovnatelná data. Zlepšení ovzduší napomohlo nejen příznivé počasí, ale kvůli poklesu hospodářských aktivit a menší dopravě také pandemie koronaviru.


Aktuální informace o kvalitě ovzduší zde

Aktuální stav znečištění ovzduší a rozptylové podmínky – Český hydrometeorologický ústav