Výborná kvalita ovzduší panovala v ostravském regionu letos v lednu. Nebyla vyhlášena žádná smogová situace kvůli nadlimitní koncentraci suspendovaných částic PM10. V Moravskoslezském  kraji byly naměřeny nejlepší hodnoty z celého Česka.

V České republice sleduje kvalitu ovzduší sto monitorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Čtvrtina z nich je v MS a Olomouckém kraji. K nim přibývají stanice s manuální obsluhou a také stanice Zdravotního ústavu. Z jejich údajů vyplývá, že rok 2019 byl přelomový – rozptylové podmínky byly hlavně v zimních měsících příznivé, bylo málo inverze a situací se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Z toho vyplývá, že příroda ruku v ruce s ekoopatřeními pomohla vynikající kvalitě ovzduší na Ostravsku.

“Zaznamenali jsme za pět let nejlepší výsledky, na stanicích není překračován roční průměr, jen co se týká denního limitu, těch 35 překročení, ty nebyly dodrženy v Radvanicích. V roce 2018 bylo 39 smogových situací, v roce 2019 pouze pět,“ uvedla Lucie Hellebrandová, z Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu Ostrava.

V roce 2019 byly na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje hodnoty historicky nejnižší od roku 1989.


Zdroj informací: reportáž televize Polar