Již podruhé se v letošním roce uskuteční „zelená“ beseda z cyklu Večery s vědci, tentokrát zaměřená na kvalitu ovzduší. Beseda s názvem „Ostravské ovzduší“ se uskuteční v pátek 27. dubna od 17.30 hodin v centru Pant. Vstup je volný. Diskutovat budou doktor Jiří Bílek (VŠB-TUO), doktor Martin Tomášek (OU) a ostravský primátor Tomáš Macura. Moderátorem večera bude Petr Pánek.

Jak je to doopravdy s ostravským ovzduším? Jak ho můžeme sami ovlivňovat? A proč v nás vyvolává emoce?

„Pro současné vedení města jsou setkání s veřejností velmi důležitá. Přinášejí nám potřebnou zpětnou vazbu. I když se kvalita ovzduší v Ostravě dlouhodobě zlepšuje a je často diskutovaným tématem, je jasné, že je stále co probírat. Dotazy a připomínky obyvatel města mohou přinést zajímavé podněty. Na setkáních je navíc příležitost objasnit naše rozhodnutí a představit nové chystané projekty, které přinesou další zlepšení ovzduší,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Zhoršenou kvalitu ovzduší způsobuje v Ostravě hned několik faktorů: průmysl, doprava, lokální topeniště, přeshraniční přenos škodlivin, fugitivní a resuspenzované emise a geomorfologie území. Město se nachází v kotlině Ostravské pánve a bývá pomyslně uzavřené inverzní „pokličkou“.

„Ovzduší je v Ostravě velmi ožehavým tématem, ale myslíme si, že v podání odborníků se nám podaří vnést do této problematiky nový náhled. Navíc coby vzdělávací instituce cítíme povinnost zúčastňovat se veřejných debat, naši odborníci mají k podobným tématům hodně co říct,“ dodal Adam Soustružník, tiskový mluvčí Ostravské univerzity.

„Mezi naše vzdělávací aktivity patří i osvěta veřejnosti v nejrůznějších oblastech a zrovna ovzduší v Ostravě je téma, kterému se řada našich odborníků věnuje dlouhodobě. Besedu bereme jako další příležitost sdělit občanům, že mezi projekty naší univerzity nepatří jen monitorování stavu ovzduší, ale vyvinuli jsme a vyvíjíme i řadu řešení na jeho zlepšení,“ řekla Petra Halíková, tisková mluvčí VŠB-Technické univerzity Ostrava.

Beseda s odborníky volně navazuje na Noc vědců.