Vegetace starých hald se různí v rovinných rekultivovaných částech a na svazích původního sypaného kuželu. Strmé svahy kužele mohou uvnitř prohořívat. Svahy porůstají břízy a kapradinami a řídkým podrostem travin, na obnažených skeletovitých půdách roste šrucha zelná, kuřinka červená, merlík hroznový aj.  V rekultivovaných částech najdeme dosazované dřeviny např. duby červené, smrky pichlavé, dále okrasné keře a nálety akátů. Dominantní jsou byliny třtina křovištní nebo celík kanadský.

Jednoletá bylina Šrucha zelná (Portulaca oleracea) s poléhavými lodyhami se vyskytuje na obnažených skeletovitých půdách hald. Přirozeně roste v polních kulturách, kde je pěstován jako zelenina nebo jako plevel. Vzácně se může objevit i zcela netypický prvek hald, oman vrbolistý (Inula salicina), který se spíše udává ze světlých lesních křovin a na výslunných strání.