Odval Heřmanice – informace o výsledcích monitoringu kvality ovzduší

15. listopadu 2019

Je všeobecně známo, že z termicky aktivního důlního odvalu Heřmanice, který tzv. „hoří“ cca 20 let jsou při termochemických pochodech probíhajících za nedostatku kyslíku emitovány zdravotně… Číst »

Důl Trojice, Petr Bezruč a halda Ema

8. listopadu 2017

Důl Trojice byl založen v roce 1840 ve Slezské Ostravě a v roce 1961 sloučen se stejně starým dolem Terezie přejmenovaným na Důl Petr Bezruč. Těžba uhlí… Číst »

Vegetace ostravských hald

8. listopadu 2017

Vegetace starých hald se různí v rovinných rekultivovaných částech a na svazích původního sypaného kuželu. Strmé svahy kužele mohou uvnitř prohořívat. Svahy porůstají břízy a kapradinami… Číst »

Odvaly a skládky průmyslových odpadů

6. října 2017

Odvaly důlních hlušin Odvaly karbonské důlní hlušiny jsou pozůstatek dlouhodobého dolování černého uhlí. Obecně jsou odvaly vnímány jako negativní estetický prvek vyčleňující se z okolního… Číst »

Halda Hrabůvka

5. října 2017

Halda Hrabůvka o rozloze přibližně 100 ha se rozkládá v jižní části města Ostravy na území městského obvodu Ostrava-Jih v katastru Hrabůvka. Počátek založení haldy je… Číst »