Autoři v analýze Vliv nezaměstnanosti na kvalitu života v Ostravě dospěli k závěru, že existuje nezanedbatelná korelace mezi nezaměstnaností a úmrtností, kdy v prvním roce o propuštění je riziko úmrtí nejvyšší – až o 79 %, s tím že následně dochází k jeho snižování, avšak i v horizontu 20 let od samotného propuštění je u sledovaného člověka statisticky významné vyšší riziko úmrtí oproti zaměstnanému člověku.

Analýza se zabývala spojitostí mezi zvýšenou nezaměstnaností a zvýšeným počtem onemocnění potažmo úmrtností s ohledem na nejednoznačnost z důvodu nepřímého efektu, který je zprostředkován řadou dalších efektů, kupříkladu zvýšenou hladinou stresu v období po propuštění atd.