Výběrové řízení na autobusy s vodíkovým pohonem už probíhá. Dopravní podnik Ostrava (DPO) nyní vypsal tendr k vodíkové plnící stanici na Hranečníku, v létě pak přijde na řadu výběr dodavatele vodíkového paliva.

U první vodíkové nádrže je počítáno se dvěma samostatnými pumpami. Jedna poslouží novým vodíkovým autobusům DPO, druhá bude určena všem zákazníkům s vozidly na vodíkový pohon. Plnička by mohla stát už v příštím roce jako součást autobusových garáží na Hranečníku. Denně by měla plně obsloužit 15 autobusů, každý zhruba pětatřiceti kilogramy vodíku za přibližně 5 minut. Ke své dlouho diskutované a připravované vodíkové budoucnosti udělal DPO tímto výběrovým řízením další zásadní krok.

„Nasazení vodíkových autobusů do rutinního provozu v ostravské MHD je jedním z opatření Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP 2030), který byl nedávno schválen zastupitelstvem města. Ostrava se jím zavázala snížit do roku 2030 produkci emisí CO2 o 55% v porovnání s rokem 2000 a pokračující ekologizace veřejné dopravy je jeho důležitou komponentou. Samozřejmě dnes ještě nelze s úplnou jistotou tvrdit, že se vodíkový pohon v budoucnu prosadí v masovém měřítku, jsme však přesvědčeni, že tak, jako tomu bylo i na počátku bateriové elektromobility, je úkolem veřejné správy přispět k prosazení nových a perspektivních technologií, a tím pomoci k jejich rozšíření a zvýšení dostupnosti i pro ostatní uživatele,“ zasadil do souvislostí ostravský primátor Tomáš Macura.

Pořízení vodíkové plničky přesáhne 150 milionů korun. Tři pětiny (88 milionů) půjdou z dotací Operačního programu Doprava EU, statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

V první etapě výstavby budou zřízeny kapacitní zásobníky na vodík s technologií mezizásobníků, do kterých se bude palivo stlačovat na potřebný tlak pro naplnění vozidel. Palivo bude do zásobníků nejprve zaváženo, v další fázi se na místě počítá s jeho výrobou. V souladu s Vodíkovou strategií ČR je kalkulováno s využitím nízkouhlíkového vodíku. První vodíkové autobusy v barvách DPO by nás mohly svézt už od poloviny roku 2023.