1 063 km

Délka vodovodní sítě bez přípojek v roce 2023.