Hodnota ztrát z vody realizované na ostravské vodovodní síti v roce 2019. Tento příznivý výsledek se podařilo dosáhnout díky investicím a údržbě vodovodní sítě.