Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. zajišťuje činnost specializovaného vzdělávacího centra –  Lesní školy, jehož cílem je šíření osvěty o významu lesa ve všech jeho funkcích. Pro účely výuky je nyní využíván také areál bývalého brownfieldu, na kterém byly realizovány projekty „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“.

Realizace těchto projektů byla zaměřena na odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací, dále k demolici nevhodných drobných staveb a následně byla provedena regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les.

Cílem stavby bylo vybudování nových naučných stezek, na které je navázán kompletní výukový program (založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy). Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

Podrobné informace o činnosti Lesní školy Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o. najdete na jejich webu www.ostravskelesy.cz.