Meziroční snížení odpadů z černých skládek v rámci městského systému nakládání s odpady.