Celkové množství odpadů za rok 2019, které byly materiálově či energeticky využity.