Město Ostrava rozdělilo dalších 15 miliónů korun na ozdravné pobyty pro děti z jím zřizovaných mateřských a základních škol – na období od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018. Doručené požadavky škol letos opět významně převýšily možnosti Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, a to o více než 9 miliónů korun. Ozdravných pobytů financovaných z fondu se tak bude moci zúčastnit 2267 dětí ze základních škol a 232 dětí z mateřských škol. Dohromady se jedná o 2499 dětí.

Požadavky školek jsme pokryli 100 %, ze šesti subjektů vyrazí do hor od listopadu do dubna 232 dětí. V případě škol jsme ale požadavky byli nuceni krátit, a to z nedostatku finančních prostředků.  Celkem se jednalo o 26 žádostí. Požadavky z Radvanic a Bartovic, Michálkovic, Slezské Ostravy, Mariánských Hor a Hulvák a Moravské Ostravy a Přívozu budou kryty ze 76 %. Pro školy z Jihu, Hrabové, Nové a Staré Bělé a Poruby jsme rozhodli o příspěvku ve výši 46 %. Přednost dostali školáci z obvodů s horší kvalitou ovzduší, tak jak jsou koncipována pravidla fondu,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Ostrava zřídila Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v květnu 2010. Jeho cílem je snížení dopadů zhoršené kvality ovzduší na jejich zdraví. Od jeho založení do konce dubna letošního roku vyrazilo do hor 14 900 dětí, na konci tohoto období (duben 2018) by celkové číslo mohlo narůst až na 17 399 tisíc rekreovaných školáků a předškoláků.

V průběhu roku již rada města rozhodla o spolufinancování dalších ozdravných pobytů z dotačního programu kraje pro městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Stará Bělá a Nová Bělá ve výši téměř 4 mil. Kč určených pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů (celkem 638 osob).

Vývoj počtu rekreovaných dětí v přehledné tabulce:

2010/2011 1.543   dětí
2011/2012 1.919 dětí
2012/2013 1.231 dětí
2013/2014 2.267 dětí
2014/2015   1.815 dětí
2015/2016 2.908   dětí
2016/2017   3.217   dětí

Do fondu v průběhu jeho trvání přispěly kromě hlavního finančního donora – města Ostravy, jehož příspěvek se vyšplhal od roku 2010 na 67,5 mil. korun, také společnost ArcelorMittal 7 miliony, OKK Koksovny pouze v roce zřízení fondu 2 mil. korun, ve stejném období také obchodní centrum Forum Nová Karolina. Pouze na půl milionu se vyšplhal příspěvek společnosti Veolia Energie ČR, celkem 231 tisíc postupně přidala společnost BorsodChem a příspěvek Skupiny ČEZ má hodnotu 84 700 korun.

Opakovaně oslovuji všechny velké znečišťovatele v regionu a je mi velice líto, že někteří vůbec nereagují na výzvy k přijetí spoluzodpovědnosti za znečišťování ovzduší formou příspěvku na rekreaci pro ostravské děti. Několikrát přispěla společnost ArcelorMittal, naopak OKK Koksovny jen jednou a to před sedmi lety. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi výrazného znečišťovatele ovzduší, navíc paradoxně skoro v centru města, je to neomluvitelné,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Ozdravné pobyty, které mají být minimálně 14denní, aby to mělo pro zdraví dětí smysl, jsou nejčastěji realizovány v oblasti Jeseníků, Vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd. Z prostředků fondu lze hradit také doprovodný program ozdravného charakteru, především sportovní aktivity, například lyžování a plavání, nebo také pobyt v solné jeskyni. Podpora na jednoho žáka činí až 6.000 Kč. Finanční prostředky fondu určené na školní rok 2017/2018 jsou vyčerpány.