V zimních měsících, od prosince do března, bude společnost OZO Ostrava svážet odpad z hnědých popelnic na bioodpad jednou měsíčně. Každý, kdo BIO popelnici v Ostravě využívá, obdržel do schránky rozpis, kdy a kam svozová auta OZO přijedou.

Město Ostrava zavedlo svoz bioodpadu s cílem omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na městskou skládku. Tuto službu mohou využívat občané trvale žijících v rodinném domě se zahrádkou. Každý trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou na území statutárního města Ostravy má nyní nárok na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný svoz zeleně (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu). Od zavedení služby obsluhuje společnost OZO Ostrava 13.417 těchto hnědých popelnic.

V zimním období lze do BIO popelnic odkládat zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny nebo odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný). Naopak do nich nepatří kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

Odpad z BIO popelnic se pak dále zpracovává v kompostárně této městské společnosti a získaný kompost se pak využívá k výrobě zeminových substrátů.