O příspěvek na pořízení nového kotle se v našem kraji v pondělí během dvou hodin přihlásilo téměř 10 tisíc zájemců. Z Ostravy přišlo 343 žádostí. Zájem o kotlíkové dotace je v letošním roce opravdu vysoký. V pondělí 13. května, kdy krajský úřad začal žádosti přijímat, byla pro náš kraj určená půlmiliarda korun vyčerpána za pouhých 54 vteřin. Během dvou hodin žádosti o dotaci poslalo 10 tisíc občanů. Ministerstvo životního prostředí navýšilo prostředky, aby dotace získalo 7500 žadatelů a přislíbilo další finance. Kotlíkovou dotaci tak získá 10 tisíc žadatelů z našeho kraje.

„Přímo z Ostravy bylo podáno 343 žádostí. V minulých vlnách si o příspěvek na výměnu kotle požádalo 1479 Ostravanů, což je celkem 1822 domácností, které si vyměnily nebo vymění starý kotel za nový ekologický,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město Ostrava upořádalo pro zájemce o výměnu starých kotlů dva semináře a zřídilo pro své obyvatele v prostorách magistrátu infopoint. Pracovníci magistrátu poskytovali zájemcům podrobné informace a pomáhali jim s vyplněním žádostí, aby měly všechny potřebné náležitosti.

„Město Ostrava přispívá všem žadatelům o kotlíkovou dotaci částkou 10 tisíc korun, takže zájemci získají dotaci až 145 tisíc korun, což by mělo pokrýt veškeré náklady na výměnu kotle. Navíc jsme všem žadatelům nabídli možnost bezúročné půjčky, aby nemuseli výměnu kotle do doby, než dostanou dotaci, financovat ze svého,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

Domácnosti si tak mohou namísto starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva v rámci kotlíkové dotace pořídit kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Dotaci zároveň využijí na úpravu spalinové cesty a s tím spojené stavební práce, případné akumulační nádoby, projektovou dokumentaci, zhotovení plynové přípojky, zkoušky a testy zařízení.