Ostravská obecně prospěšná společnost Čisté nebe byla součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Projekt Clean Air byl zahájen začátkem roku 2018 a jeho cílem bylo vytvořit výukové materiály týkající se znečištění ovzduší, včetně online platformy. Na projektu spolupracují organizace z České republiky, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska. Celý projekt se soustředí na školy z okrajových a vesnických oblastí.

Na přelomu září a října proběhla dvě pilotní testování nově vzniklých výukových materiálů, kterých se zúčastnilo celkem 20 vyučujících z různých škol. Během pilotního testování byly představeny výukové materiály pro žáky ve věku 6 – 9 let. Učitelé poté vyzkoušeli výuku ve svých školách – v České republice se na pilotním testování materiálů podílelo celkem 192 dětí. Napříč všemi partnerskými zeměmi bylo zapojeno celkem 130 učitelů a 621 žáků. Zpětná vazba od vyučujících a dětí byla velmi pozitivní. Po obdržení zpětné vazby od všech partnerů byly materiály upraveny tak, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita.

Jedním z výstupů je také online platforma – www.cleanair-project.eu/cz, kde naleznete veškeré výstupy projektu a další doplňující informace či materiály pro výuku. V případě jakýchkoliv dotazů k projektu a výstupům neváhejte kontaktovat Nelu Vachtarčíkovou (nela.vachtarcikova@cistenebe.cz).

13. 12. 019 proběhlo zakončení projektu ve Food Atelieru v Ostravě – Vítkovicích, během kterého byl celý projekt představen vyučujícím, lektorům a dalším zainteresovaným osobám. Účastníci byli informováni o možnostech využití výstupů projektu a dalšího šíření projektu.


www.cistenebe.cz

Čisté nebe o.p.s.

Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava

www.cistenebe.cz| www.facebook.com/cistenebe| www.twitter.com/cistenebe