Jak se zbavit nepořádku ve veřejném prostoru, uklidit nelegální černé skládky a jít příkladem? Ukliďme Česko! Do akce s tímto názvem, která se konala v sobotu 23. září, se připojili i zaměstnanci Magistrátu města Ostravy. Tým vedli resortní náměstkyně Kateřina Šebestová a ostravský primátor Tomáš Macura. V lesíku ve Výškovicích nasbírali 800 kilogramů odpadků.

„Vytipovali jsme lesík v prostoru ulic Výškovická, Šeříkova a Lumírova v městském obvodu Ostrava-Jih, sestavili tým z úředníků ostravského magistrátu a v sobotu dopoledne vyrazili do terénu. V dosahu se nacházejí základní i mateřská škola a obytná městská zástavba. Lesík by mohl být pěkným místem, kam si zajít vyčistit hlavu a utéct od ruchu všedních dní. Pro děti ideální cíl, kde se mohou pořádně vyřádit. Aby tomu tak skutečně bylo, je nezbytné lokalitu vyklidit od nepořádku a smetí,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zaměstnanci magistrátu během deštivé soboty nasbírali v lesíku 800 kilogramů odpadků, kterými zaplnili kontejner přistavený společností OZO. Kromě skleněných a plastových lahví či papírových obalů našli v lesíku starou pračku, rozbitý stolek, pneumatiky, lyže, matrace i žehličku.

„Městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň nainstalovala v prostoru lesíku sedm odpadkových košů. Doufáme, že to občany přiměje házet odpadky tam, kam správně patří,“ zdůraznila Kateřina Šebestová.

Pozemek je ve vlastnictví státního podniku Lesy ČR. Aby mohl tento příměstský les zajišťovat takzvanou rekreační funkci, uzavřelo město s Lesy ČR smlouvu o tom, že údržbu v něm bude zajišťovat Ostrava na své náklady až do konce roku 2027.

Ostrava připravuje kandidaturu na získání titulu Evropské zelené město pro rok 2020. V rámci přípravy realizuje mnoho aktivit z oblasti životního prostředí. Zapojení do akce Ukliďme Česko je jednou z nich.

„Jsem ráda, že zaměstnancům radnice není lhostejné, v jakém prostředí žijí a že se akce zúčastnili. Připojili e tak k dalším firmám, institucím i skupinkám jednotlivců a dokázali, že jim na našem městě záleží. Věřím, že se nebude jednat jen o jednu izolovanou účast, ale že se tahle dobrovolnická akce stane každoroční pravidelnou aktivitou nejen pro pracovníky magistrátu,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Ukliďme Česko – jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která pravidelně na jaře a na podzim probíhá na území celé České republiky a dokonce na pár místech mimo ni. První ročník této akce se uskutečnil v roce 2014, ale kořeny sahají až do roku 1992. Jde o největší dobrovolnickou akci v České republice. V roce 2016 se do ní aktivně zapojilo přes 86 000 dobrovolníků, kteří sebrali přes 1600 tun odpadu.