Hlavními zdroji hluku jsou doprava, průmyslové provozy a ostatní zdroje.