Podíl z vody nakoupené v roce 2021 z jiných zdrojů.

Podíl vody vyrobené z podzemních zdrojů města Ostravy v roce 2021.