Podíl parkové zeleně na rozloze města.

Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města.