Zeleň

Aktualizováno: 13. října 2017

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

Aktualizováno: 2. listopadu 2018

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Údaj byl stanoven z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Zeleň

Aktualizováno: 2. listopadu 2018

Podíl parkové zeleně na rozloze města. Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města.

Zeleň

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Výměra lesů na území města. 2 474 ha Výměra lesů ve správě Ostravských městských lesů a zeleně. 1 103,87 ha Výměra zeleně na pozemcích, které… Číst dále… »

Natura 2000

Aktualizováno: 21. listopadu 2017

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší). Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický… Číst dále… »

Zvláště chráněná území

Aktualizováno: 17. února 2020

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

Aktualizováno: 24. září 2020

  Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady,… Číst dále… »

Památné stromy

Aktualizováno: 13. října 2017

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

Aktualizováno: 13. října 2017

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.