Zeleň

11. října 2017

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

11. října 2017

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Údaj byl stanoven z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Zeleň

11. října 2017

Podíl parkové zeleně na rozloze města. Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města.

Zeleň

11. října 2017

Výměra lesů na území města. Výměra lesů ve správě Ostravských městských lesů a zeleně. Výměra zeleně na pozemcích, které jsou ve správě města a městských… Číst dále… »

Natura 2000

11. října 2017

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší). Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický… Číst dále… »

Zvláště chráněná území

11. října 2017

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

11. října 2017

  Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady,… Číst dále… »

Památné stromy

11. října 2017

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

11. října 2017

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.