Počet vysazených keřů/stromů izolační zeleně v nedávné době. Projekty „Izolační zeleně“ přispívají ke snížení hlučnosti.