Výměra lesů na území města.

2 474 ha

Výměra lesů ve správě Ostravských městských lesů a zeleně.

1 103,87 ha

Výměra zeleně na pozemcích, které jsou ve správě města a městských obvodů.

1 882 ha