Výměra lesů na území města.

Výměra lesů ve správě Ostravských městských lesů a zeleně.

Výměra zeleně na pozemcích, které jsou ve správě města a městských obvodů.