Zlepšení čistoty ovzduší na území města Ostravy v oblasti dopravy bylo zpracováno Ostravskými komunikacemi, a. s., na základě v roce 2007 na základě požadavku odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Zadáním bylo vypracování materiálu k zlepšení ovzduší města Ostravy přínosem z rezortu dopravy (zejména silniční). Materiál byl zpracován s přihlédnutím k již schváleným materiálům Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy a Generální dopravní plán města Ostravy.