Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2020 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě za rok 2020