Dnes po 12 hodině Český hydrometeorologický ústav zrušil vyhlášenou smogovou situaci. Ta byla pro prachové částice PM10 pro aglomeraci Ostrava/ Karviná/ Frýdek Místek odvolána ve středu 29. prosince v poledne. V části kraje začala platit z neděle na pondělí.

ČHMÚ uvádí, že aktuální situace, s ohledem na stav znečištění, má dobré rozptylové podmínky a budou i nadále dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou pod hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mikrogr/m3).

Kvalitu ovzduší v regionu ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přenos emisí z Polska.