Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).