Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech (směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky).

Přímo zákaz uvádění na trh se týká jen části vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů.

Zákon ale pomůže i dalšímu snižování odpadů. Jen díky němu by se měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 mld. kusů. Řada výrobků může být navíc používána opakovaně jako jsou třeba zálohované kelímky na nápoje, jinde se zase budou více využívat recyklované materiály.

Zákon o jednorázových plastech přináší výrobcům i nové povinnosti, z pohledu zákazníků jsou nejdůležitější dvě. První je povinnost informovat kupující o správném zacházení s odpady. To se týká odpadů z hygienických pomůcek a tabákových výrobků. Druhou je povinnost pro výrobce značit výrobky z plastů. Značení se bude týkat cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Zákon posiluje rovněž tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci například cigaret s filtrem se budou podílet na úklidu odpadů z jejich výrobků v obcích. Radnice tak získají finanční příspěvky na úklid.

Ministerstvo životního prostředí také finančně podporuje přechod na alternativy jednorázových plastových výrobků. Z nového programového období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 míří celkově na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun, první výzvy již byly vypsány ZDE a ZDE.

Přehled zákonem zaváděných opatření (PDF, 2 MB)

Základní právní předpisy

  • Směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí („směrnice o jednorázových plastech“)
  • Zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí („zákon o jednorázových plastech“)
  • Zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
  • Nařízení Evropské komise 2151/2020/EU, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (ve znění zveřejněné opravy ze dne 5. 3. 2021)

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh:
• plastové vatové tyčinky, na které se nepoužije právní předpis upravující zdravotnické prostředky
• plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),
• talíře,
• brčka, na která se nevztahuje právní předpis upravující zdravotnické prostředky,
• nápojová míchátka,
• tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití,
• nádoby na potraviny z expandovaného polystyrenu,
• kelímky z expandovaného polystyrenu a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrenu,
• výrobky z oxo-rozložitelných plastů (kompletní zákaz).


Tiskové oddělení MŽP