Ostravané odpad třídí – má to smysl

Publikováno: 27. července 2023

Ani v roce 2022 občané města nepolevili v odkládání tříděného odpadu do speciálních nádob a sběrných dvorů. Při sběru a následném nakládání s vytříděným odpadem… Číst dále… »

Konec jednorázových plastů

Aktualizováno: 8. listopadu 2022

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech (směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a… Číst dále… »

Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021

Aktualizováno: 4. srpna 2022

V Plánu odpadového hospodářství byly stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému… Číst dále… »