Den Země

2.Leden.2018

Tradiční akce pro školy a veřejnost zaměřená na základní části přírody (voda, země, vzduch, fauna a flóra apod.) a jejich vazby na životní prostředí, přírodní živly, znečištění, spotřebu přírodních zdrojů a způsobů jejich využívání, zpracování odpadů a recyklace, udržitelný rozvoj a další.

V Komenského sadech budou po celý den umístěna tematická stanoviště – areály s pokusy, badatelskými činnostmi, prezentacemi jednotlivých témat, hrami, rébusy atd.

Organizátor akce:

Středisko volného času Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Ostrčilova 19/2925
702 00  Ostrava-Moravská Ostrava