Dlouhá cesta k zelené Ostravě

25.Duben.2018

Archiv města Ostravy připravil výstavu příznačně nazvanou „Dlouhá cesta k zelené Ostravě“. Na deseti panelech mapuje proměny životního prostředí v Ostravě v minulosti a dnes. Jednotlivé panely jsou věnovány zeleni ve městě, čistotě vod, ovzduší, nakládání z odpady, čistotě veřejných prostranství, specifickému fenoménu hald a poddolování, vlivu městské dopravy na životní prostředí a činnosti okrašlovacích spolků a společenských organizací v této oblasti. Výstava ve vestibulu Nové radnice bude zahájena 27. dubna 2018 v 10 hod a potrvá do 31. května 2018.