Hodina Země

18.Březen.2021

I v letošním roce se statutární město Ostrava zapojí do kampaně Hodina Země formou zhasnutí osvětlení radniční věže v sobotu 27. března 2021 od 20:30 do 21:30 hodin.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Cílem je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

K Hodině Země se můžete připojit také jako jednotlivec.