Město pod pokličkou

5.Srpen.2019

Komentovaná procházka věnovaná problematice přizpůsobování měst změnám klimatu.