Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda

7.Únor.2018

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu.

Témata

  • Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) – komplexní pohled na řešení objektů (ekonomika, možnosti dotace)
  • Novinky pro TZB
  • Role membrán v technologiích úpravy a čištění odpadních vod
  • Legislativa – novinky ve stavebním zákoně ve vztahu k vodnímu hospodářství, EN normy, normy na srážkové a šedé vody, domovní ČOV do 500 EO

Vše našlapané do co nejkratšího času.

Účastnický poplatek:

Vložné 100,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 100,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:
– programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
– programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Pořadatel:

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno