Ochrana biodiverzity

27.Listopad.2018

Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávaní, výchově a osvětě

Pravidelně od roku 2007 pořádá na začátku prosince ostravská zoologická zahrada odbornou konferenci „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávaní, výchově a osvětě“. Konference je určena ředitelům škol, koordinátorům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, učitelům přírodovědných předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům. Jejím cílem je poukázat na poslání moderních zoologických zahrad v oblasti ochrany přírody, zdůraznit osvětovou a vzdělávací úlohu zahrad a dále prezentovat možnosti spolupráce škol i dalších vzdělávacích zařízení se zoologickou zahradou. Letos se konference uskuteční 6. prosince v zasedacím sálu zastupitelstva Radnice města Ostravy. Zájem o konferenci byl velký a její kapacita byla již naplněna.