Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF

22.Říjen.2018

Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF

Cílem konference je přiblížit odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy vybrané aktuální trendy v oblasti inteligentních dopravních systémů nejen ve městech a předat zkušenosti z realizace konkrétních projektů dopravní telematiky a udržitelné dopravy podpořených v České republice z Evropských strukturálních a investičních fondů – Integrovaného regionálního operačního programu.