Životní prostředí a úpravnictví

15.Březen.2018

22. mezinárodní konference „Životní prostředí a úpravnictví“ a workshop „Odpady: zdroje kritických surovin“

Konference je určena pro vědecké pracovníky, odborníky z firem, státní správy a partnerské organizace, které se zabývají těžbou a úpravou nerostných surovin a odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí. Jedná se o konferenci, která tvoří platformu pro výměnu praktických zkušeností s realizací nových technologií, mezinárodních projektů a VaV činnosti. Je tak vytvářen prostor pro diskusi na aktuální témata, kterým čelí úprava a těžba nerostných surovin a využití odpadů po celém světě.

Nosná témata

  • Kritické suroviny
  • Oběhové hospodářství při úpravě surovin
  • Těžba a zpracování surovin z odvalů
  • Chytré materiály: odpady, kovy a jejich slitiny

Pořádá

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut environmentálního inženýrství,
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

a

Odborná skupina životní prostředí pobočky Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TU Ostrava z. s.

Více informací zde: https://www.hgf.vsb.cz/EAMP/cs