Ve druhé polovině května bude finišovat příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zřídilo před 8 lety město Ostrava. Účelem fondu, který funguje od roku 2010, je poskytovat finanční prostředky dětem na pobyty v horských oblastech. Ozdravné pobyty budou pro období letošní sezóny realizovány od začátku listopadu 2018 do konce dubna 2019.

Mateřské a základní školy zřizované městem podávají žádosti, stejně jako v loňském roce, do 25. května. Organizace zřizované jinými subjekty pak mohou pro podání žádosti využít lhůty od 15. do 31. května 2018.

Statutární město Ostrava ve schváleném rozpočtu na rok 2018 vyčlenilo na podporu ozdravných pobytů 22 miliónů korun a společně s dary ostravských podniků ve výši 794 tisíc korun a finančním vypořádáním z předcházejících let se částka k rozdělení vyšplhala na téměř 25 miliónů korun.

„Fond funguje již osm let, za tu dobu jsme přispěli na dvoutýdenní pobyt v horách téměř 18 tisícům dětí z ostravských mateřských a základních škol. Z městského rozpočtu do něj šlo v prvních letech pět milionů, postupně se alokovaná částka zvyšovala až k letošním 22 milionům. Schválit bychom mohli dotace pro rekordní počet dětí za dobu fungování fondu. Mohlo bych jich být až o tisíc víc než vloni,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Pro období od listopadu 2017 do dubna 2018 poskytla Ostrava finanční prostředky ve výši téměř 15 milionů korun pro 2582 dětí z 33 škol. Z fondu byly také poskytnuty prostředky na spolufinancování ozdravných pobytů pro 314 dětí ostravských škol, které získaly příspěvek v rámci podobného dotačního programu Moravskoslezského kraje.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru – především sportovní aktivity, například lyžování a plavání nebo pobyt v solné jeskyni, pojištění a poplatky. Příspěvek z fondu na jednoho žáka je 6 tisíc korun.  Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě.

„Kvůli zlepšení podmínek jsme před dvěma roky navýšili příspěvek na jednoho žáka ze 4,5 tisíce korun na šest tisíc. Žákům jsme tak zajistili kvalitnější stravu a ubytování,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.


Informace pro školy, jak podat žádost o poskytnutí podpory z Fondu pro ohrožené znečištěním ovzduší pro: