Ostrava navýšila svůj závazek k snížení produkce oxidu uhličitého

Aktualizováno: 22. února 2022

Zastupitelstvo města Ostravy na svém únorovém zasedání schválilo přijetí závazku města snížit o 55 procent produkci oxidu uhličitého k roku 2030, a to ve vztahu k… Číst dále… »

Revitalizace okolí Ostravice

Aktualizováno: 30. října 2020

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí: Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch Revitalizace pravého břehu Ostravice… Číst dále… »

Ekologizace vozového parku II

Publikováno: 29. května 2020

Ostravou na alternativní pohon II Na konci února 2018 magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20… Číst dále… »

Bikesharing

Aktualizováno: 29. července 2021

První květnový den roku 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. O rok později zvítězila ve výběrovém řízení na… Číst dále… »

Adaptační strategie

Aktualizováno: 27. května 2020

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny… Číst dále… »

Pítka v Bělském lese

Publikováno: 2. října 2018

V rámci zvýšení atraktivity a komfortu návštěvníků Bělského lesa navrhnul městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. (dále jen „OMLaZ“)… Číst dále… »

Konference o změně klimatu

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v… Číst dále… »

Pustkovecké údolí

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř… Číst dále… »

Lesopark Benátky

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je… Číst dále… »

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci… Číst dále… »